Kamerstuk 34725-XVII-10

Motie van de leden Dijkgraaf en Karabulut over de voor- en nadelen van een SDG-toets

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Gepubliceerd: 15 juni 2017
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34725-XVII-10.html
ID: 34725-XVII-10

64,7 %
35,3 %

D66

GL

VVD

FVD

SP

PVV

SGP

50PLUS

CDA

DENK

PvdA

CU

PvdD


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het behalen van de VN-Werelddoelen inzicht nodig is in de gevolgen en de coherentie van beleid en wetgeving;

verzoekt de regering, in samenspraak met het bedrijfsleven en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de voor- en nadelen van een SDG-toets in kaart te brengen en de Kamer hierover nader te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Karabulut