72,0 %
28,0 %

DENK

FvD

PvdA

PVV

SP

PvdD

SGP

VVD

GL

CU

CDA

50PLUS

D66


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN EL YASSINI EN VAN MEENEN

Voorgesteld 18 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel samenwerkingscolleges mbo de publiek-publieke en de privaat-private samenwerking stimuleert;

van mening dat ook publiek-private samenwerking de omvang van het aanbod en de kwaliteit van het aanbod vergroot;

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe publiek-private samenwerking in het mbo vergemakkelijkt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Yassini

Van Meenen