Gepubliceerd: 16 januari 2017
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Liesbeth van Tongeren (GL), Keklik Yücel (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34650-1.html
ID: 34650-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 januari 2017

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Bergkamp Yücel Van Tongeren