Kamerstuk 34541-18

Brief van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind


Nr. 18 BRIEF VAN DE LEDEN ELLEMEET, PIRI, JASPER VAN DIJK EN TEUNISSEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2021

Hierbij delen wij u mede dat, gelet op het vertrek van de leden Van Ojik en Van Kooten-Arissen uit de Kamer, de positie van het lid Van Ojik overgenomen wordt door het lid Ellemeet en het voorstel niet langer mede verdedigd wordt door Van Kooten-Arissen. De leden Piri en Teunissen treden voorts respectievelijk in de plaats van de leden Kuiken en Wassenberg.

Ellemeet Piri Jasper van Dijk Teunissen