Kamerstuk 34541-15

Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind


Nr. 15 BRIEF VAN DE LEDEN VAN OJIK, KUIKEN, VAN KOOTEN-ARISSEN, JASPER VAN DIJK EN WASSENBERG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2020

Hierbij verzoeken wij de Kamer het op 26 juni 2019 aanhangig gemaakte voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Kamerstuk 34 541, nrs. 9 en 10), ter advisering voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Van Ojik

Kuiken

Van Kooten-Arissen

Jasper van Dijk

Wassenberg