Kamerstuk 34541-14

Brief van het Presidium over een nadere adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Gepubliceerd: 12 maart 2020
Indiener(s): Khadija Arib (PvdA)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34541-14.html
ID: 34541-14

Nr. 14 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 12 maart 2020

Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid bij brief van 14 februari 2020 om advies te vragen aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken(ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34 541). Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met de nadere adviesaanvraag en deze door te geleiden naar de ACVZ.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib

BIJLAGE BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan het Presidium

Den Haag, 14 februari 2020

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten op grond van artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges en artikel 30 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (RvO) u te verzoeken aan de Kamer voor te stellen aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) nader advies te vragen over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34 541).

De commissie verzoekt u conform artikel 30 RvO deze adviesaanvraag ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen en, indien goedkeuring wordt verleend, door te geleiden naar de ACVZ.

De voorzitter van de commissie, Van Meenen

De griffier van de commissie, Hessing-Puts