Kamerstuk 34541-12

Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind


Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN VAN OJIK, KUIKEN, VAN KOOTEN-ARISSEN EN JASPER VAN DIJK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2019

Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Wassenberg.

Van Ojik Kuiken Van Kooten-Arissen Jasper van Dijk