Gepubliceerd: 10 juni 2016
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34485-C-3.html
ID: 34485-C-3

Nr. 3 VERSLAG

Vastgesteld 10 juni 2016

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, P. Dijkstra

Adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx