Kamerstuk 34475-B-5

Verslag (Blanco)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2015

Gepubliceerd: 27 mei 2016
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-B-5.html
ID: 34475-B-5

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 27 mei 2016

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Pia Dijkstra

De adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx