Gepubliceerd: 6 februari 2018
Indiener(s): Menno Snel (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34424-9.html
ID: 34424-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2018

Naar aanleiding van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 24 januari is mij verzocht u te informeren over de mogelijkheden om de kamerbehandeling van het belastingverdrag met Malawi en het belastingverdrag met Kenia te koppelen.

Zoals ik in mijn brief van 21 december 2017 (Kamerstuk 34 424, nr. 8) heb aangegeven, heb ik in september 2016 het bericht vanuit Malawi ontvangen dat Malawi bij nader inzien twee inhoudelijke wijzigingen wil aanbrengen in het reeds getekende belastingverdrag.

In mijn reactie aan Malawi heb ik voorgesteld om, zoals gebruikelijk is, de ratificatie van het belastingverdrag af te ronden en daarnaast te gaan onderhandelen over een wijzigingsprotocol. Tot op heden heb ik helaas geen reactie ontvangen. Ook de laatste diplomatieke poging om een en ander vlot te trekken heeft helaas nog geen reactie opgeleverd.

Met betrekking tot het belastingverdrag met Kenia heb ik recentelijk via ambtelijke kanalen begrepen dat het ratificatieproces in Kenia is vastgelopen. Voor zover mij bekend is, zou in Kenia intern niet de juiste ratificatieprocedure zijn gevolgd en zou Kenia momenteel ook overwegen een inhoudelijke wijziging te willen aanbrengen.

Gezien het bovenstaande lijkt het voor de hand te liggen om beide verdragen in te trekken. Het intrekken van een verdrag betekent echter dat de gehele verdragsonderhandeling inclusief het parlementaire proces van voren af aan gestart moet worden. Om die reden en het feit dat processen in andere landen soms nou eenmaal verschillen van de onze, zou ik u willen vragen de kamerbehandeling van beide verdragen aan te houden. Op het moment dat de verdragen worden aangehouden kan bij vervolgbesprekingen worden voortgebouwd op de teksten die er nu liggen. Mochten er rondom deze verdragen nieuwe ontwikkelingen zijn dan zal ik u daar over informeren.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel