Gepubliceerd: 21 december 2017
Indiener(s): Menno Snel (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34424-8.html
ID: 34424-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2017

Naar aanleiding van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 23 november 2017 is mij verzocht u te informeren over de stand van zaken van het wetsvoorstel goedkeuring van het belastingverdrag met Malawi dat op 19 april 2015 te Washington tot stand is gekomen.

Op 19 september 2016 is uit Malawi langs diplomatieke kanalen het bericht ontvangen dat Malawi bij nader inzien twee inhoudelijke wijzigingen wil aanbrengen in het reeds getekende belastingverdrag. Hierover is uw Kamer in een brief van 4 oktober 2016 geïnformeerd.1

Het is ongebruikelijk dat een verdrag na ondertekening nog wordt opengebroken. Met het voorstel van Malawi zou het wetsvoorstel goedkeuring van het belastingverdrag met Malawi moeten worden ingetrokken en zouden de onderhandelingen weer opnieuw moeten worden opgestart waardoor de huidige situatie van een verdragsloze situatie langer zal blijven bestaan. Derhalve heb ik in mijn reactie in oktober 2016 aan Malawi voorgesteld om, zoals gebruikelijk is, de ratificatie van het belastingverdrag af te ronden en daarnaast te gaan onderhandelen over een wijzigingsprotocol. Ten aanzien van dit voorstel heb ik in april 2017 een herinnering naar Malawi gestuurd en ook via diplomatieke kanalen om een reactie gevraagd. Tot op heden heb ik geen reactie ontvangen. Er zal nog een laatste diplomatieke poging gedaan worden om een en ander vlot te trekken. Over de uitkomst daarvan of bij het te lang uitblijven van een reactie zal ik u tijdig informeren.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel