Gepubliceerd: 19 februari 2018
Indiener(s): Menno Snel (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34424-10.html
ID: 34424-10

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2018

Naar aanleiding van de brieven van 4 oktober 20161, 21 december 20172 en 6 februari 20183 van mij en mijn ambtsvoorganger, wil ik u graag informeren over de nieuwe ontwikkeling bij het belastingverdrag met Malawi.

Zeer recentelijk heb ik langs diplomatieke kanalen onverwacht het bericht van Malawi ontvangen dat Malawi in overeenstemming met het voorstel van Nederland, de gebruikelijke route wil volgen en de ratificatie van het onderhavige belastingverdrag wil afronden. Hierdoor zal het ongewenst gevolg van de huidige situatie van een verdragsloze situatie worden tegen gegaan. Daarnaast zullen onderhandelingen geïnitieerd worden over een separaat wijzigingsprotocol.

Gezien het bovenstaande hoeft het verzoek om de Kamerbehandeling van het belastingverdrag met Malawi aan te houden niet langer ter hand worden genomen en ben ik uw Kamer zeer erkentelijk bij bereidheid om op korte termijn mee te werken aan de afronding van de behandeling van het voorstel van de goedkeuringswet opdat het verdrag in werking kan treden.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel