Gepubliceerd: 10 november 2015
Indiener(s): Eric Wiebes (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34305-9.html
ID: 34305-9
Origineel: 34305-2

Nr. 9 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 november 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel XXVIA wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIB

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 mei 2015 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (Kamerstukken 34 199) tot wet is of wordt verheven en artikel 12.7, onderdeel A, van die wet later in werking treedt dan artikel XII, onderdeel C, van deze wet, wordt in artikel 12.7, onderdeel A, onder 4, van die wet «derde lid» vervangen door «vierde lid» en de aanduiding «3.» voor de tekst vervangen door «4.». Voorts wordt in artikel 12.7, onderdeel A, onder 5, van die wet «vijfde lid» vervangen door: zesde lid.

Toelichting

Het voorgestelde artikel XXVIB regelt de samenloop van het bij koninklijke boodschap van 4 mei 2015 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (Kamerstukken 34 199) met het onderhavige wetsvoorstel. Dit betreft de situatie dat het eerstgenoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan artikel XII, onderdeel C, van het onderhavige wetsvoorstel. In die situatie worden de verwijzingen in die wet naar enkele leden van artikel 47 van de Wet belastingen op milieugrondslag aangepast aan de hernummering van die leden die in artikel XII, onderdeel C, van het onderhavige wetsvoorstel is voorzien.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes