Kamerstuk 34264-41

Amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 11, waarmee de beperking om op zondag reclame uit te zenden komt te vervallen

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-41.html
ID: 34264-41

23,3 %
76,7 %

PvdD

GrBvK

50PLUS

PvdA

SGP

Van Vliet

GrKÖ

CU

VVD

PVV

GL

Klein

D66

SP

CDA

Houwers


Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 9 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel X een onderdeel ingevoegd, luidende:

Xa

In artikel 2.96, eerste lid, vervalt onderdeel b, onder plaatsing van «en» aan het einde van onderdeel a, en verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

Toelichting

Wat de indiener betreft is het onnodig dat het bij de publieke omroep mogelijk is dat reclames op zondagen voor of na programma’s van kerkelijke of geestelijke aard kunnen worden geweigerd. De indiener keert zich ten principale tegen dergelijk onderscheid op religieuze gronden.

Verhoeven