Kamerstuk 34264-36

Motie van het lid Jasper Van Dijk over verlagen van de btw op digitale nieuwsproducten

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-36.html
ID: 34264-36

28,0 %
72,0 %

VVD

Houwers

D66

50PLUS

PVV

GL

PvdD

PvdA

SGP

GrBvK

SP

CU

Klein

Van Vliet

GrKÖ

CDA


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het btw-tarief voor digitale nieuwsproducten 21% is en voor papieren versies 6%;

overwegende dat digitale nieuwsproducten daarmee een achtergestelde positie hebben;

overwegende dat al in 2012 een motie door de Kamer is aangenomen die de regering oproept, zich in Europa sterk te maken voor een laag btw-tarief voor o.a. digitale nieuwsproducten;

constaterende dat in de tussentijd landen als Frankrijk en Luxemburg de tarieven voor digitale nieuwsproducten al aanzienlijk hebben verlaagd;

verzoekt de regering, de btw op digitale nieuwsproducten te verlagen tot het niveau van de papieren versies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk