Kamerstuk 34264-25

Motie van de leden Verhoeven en Mohandis over een volwaardige plek voor soul & jazz op de publieke radio

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 9 oktober 2015
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-25.html
ID: 34264-25

58,7 %
41,3 %

50PLUS

SGP

CDA

GrKÖ

Klein

VVD

GrBvK

Houwers

CU

PvdA

Van Vliet

SP

D66

PVV

GL

PvdD


Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN MOHANDIS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NPO voornemens is Radio 6 per 1 januari 2016 in zijn huidige vorm op te heffen en als themakanaal onder te brengen bij Radio 2;

overwegende dat er in Nederland een substantiële groep luisteraars is voor Radio 6 Soul & Jazz en aanverwante muziekstijlen en dat deze zender voorziet in een vraag waarin niet wordt voorzien door commerciële radiostations;

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat in het concessiebeleidsplan wordt vastgelegd dat soul en jazz een volwaardige plek op de publieke radio behouden, bijvoorbeeld bij Radio 4, met voldoende budget voor een dagelijks tijdslot, inclusief een serieus themakanaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Mohandis