Kamerstuk 34264-23

Amendement van de leden Klein en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 19 over het geven van advies door het CvO over bindende regelingen van de NPO

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 8 oktober 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-23.html
ID: 34264-23

16,0 %
84,0 %

PvdA

PVV

CU

Van Vliet

Houwers

GrBvK

GL

Klein

D66

50PLUS

CDA

PvdD

VVD

SP

GrKÖ

SGP


Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KLEIN EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel 2.14, eerste lid, wordt «artikel 2.10, tweede lid, onderdelen d, e, f, of g» vervangen door: artikel 2.10, tweede lid, onderdelen c, d, e, f, of g.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt de NPO opgedragen een aantal zaken uit te werken in bindende regelingen. Deze bindende regelingen hoeven, ook onder de huidige wet, niet te worden voorgelegd voor advies aan de omroepen, terwijl deze bindende regelingen ook (kunnen) zien en invloed kunnen hebben op de inhoud van het media-aanbod. Ter borging van een duidelijke taakafbakening tussen NPO en media-instellingen is toevoeging van onderdeel c van artikel 2.10, tweede lid, aan artikel 2.14, eerste lid, Mediawet een goede stap. De Raad van State stelt in haar advies dat de grotere en meer regisserende rol van de NPO vraagt om heldere checks & balances en dat voor de interne checks & balances in sterke mate wordt vertrouwd op interne maatregelen van de NPO zelf. Het geven van een advies door het CvO over bindende regelingen van de NPO versterkt deze checks & balances, ook vanwege de mogelijke rol van de RvT bij het geven van een negatief advies door het CvO.

Klein Jasper van Dijk