Kamerstuk 34264-17

Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee omroepen verantwoordelijk zijn en blijven voor de vorm en inhoud van hun media-aanbod

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 8 oktober 2015
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-17.html
ID: 34264-17

14,0 %
86,0 %

Van Vliet

SGP

GrKÖ

GrBvK

VVD

PVV

CDA

CU

SP

Houwers

Klein

D66

PvdA

50PLUS

PvdD

GL


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Q, wordt, onder 3, aan het derde lid, onder vervanging van de punt aan het einde van dat lid door een komma, toegevoegd: tenzij deze afspraken betrekking hebben op de inhoud van het media-aanbod.

Toelichting

Met dit amendement wordt gegarandeerd dat media-instellingen (omroepen) verantwoordelijk zijn en blijven voor de vorm en inhoud van het media-aanbod. Zij moeten derhalve bij de uitwerking van programmavoorstellen, ingediend door derden bij de NPO, de vrijheid kunnen hebben om een eigen invulling te geven aan die redactionele eindverantwoordelijkheid en journalistieke onafhankelijkheid.

Jasper van Dijk