Kamerstuk 34264-11

Amendement van het lid Verhoeven waarmee de beperking om reclame op zondag uit te zenden komt te vervallen

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 7 oktober 2015
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-11.html
ID: 34264-11

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 7 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel X een onderdeel ingevoegd, luidende:

Xa

In artikel 2.96, eerste lid, vervalt, onder plaatsing van «en» aan het einde van onderdeel a, onderdeel b.

Toelichting

Wat de indiener betreft is het onnodig dat het bij een seculiere publieke omroep mogelijk is dat reclames op zondagen voor of na programma’s van kerkelijke of geestelijke aard kunnen worden geweigerd. De indiener keert zich ten principale tegen dergelijk onderscheid op religieuze gronden.

Verhoeven