Kamerstuk 34264-10

Amendement van het lid Verhoeven waarmee de publieke omroep publiek trekt door zicht te focussen op zijn kerntaken

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Gepubliceerd: 7 oktober 2015
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-10.html
ID: 34264-10

13,3 %
86,7 %

Klein

GrBvK

PvdD

SGP

GL

CDA

50PLUS

D66

SP

GrKÖ

PvdA

Van Vliet

CU

VVD

PVV

Houwers


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 7 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 1, vervalt in het onder b in te voegen onderdeel a1 de zinsnede: of een breed en divers publiek te trekken en te binden zodat deze doelen onder de aandacht worden gebracht.

Toelichting

Met het schrappen van bovenstaande toevoeging verandert er niets aan het oorspronkelijke doel van de Staatssecretaris om de hoeveelheid amusementsprogramma’s de publieke omroep te verminderen. Het is zo breed gedefinieerd dat alle vormen van amusementsprogramma’s nog mogelijk zijn. De indiener wil dat de publieke omroep publiek trekt door te focussen op de kerntaken.

Verhoeven