Kamerstuk 34233-59

Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 42) over het criterium planbare zorg bij toekenning en afwijzing van een pgb

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 9 februari 2016
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-59.html
ID: 34233-59
Origineel: 34233-42

21,3 %
78,7 %

GrBvK

CU

GL

50PLUS

Van Vliet

SGP

PvdD

PVV

CDA

Klein

D66

SP

GrKÖ

PvdA

Houwers

VVD


Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 42

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverzekeraars een pgb kunnen afwijzen wanneer de zorg die iemand nodig heeft aangeduid kan worden als «planbare zorg»

overwegende dat het criterium «planbare zorg» leidt tot zeer pijnlijke interpretatieverschillen;

verzoekt de regering, het criterium «planbare zorg» niet meer toe te passen bij de toekenning en afwijzing van een pgb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten