Kamerstuk 34233-42

Motie van het lid Leijten over het criterium planbare zorg bij toekenning en afwijzing van een pgb

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 9 februari 2016
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-42.html
ID: 34233-42
Wijzigingen: 34233-59

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverzekeraars een pgb afwijzen wanneer de zorg die iemand nodig heeft, aangeduid kan worden als «planbare zorg»;

overwegende dat het criterium «planbare zorg» leidt tot zeer pijnlijke interpretatieverschillen;

verzoekt de regering, het criterium «planbare zorg» niet meer toe te passen bij de toekenning of afwijzing van een pgb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten