Kamerstuk 34233-31

Amendement van de leden Bergkamp en Van der Staaij ter vervanging van nrs. 8 en 15 waarmee wordt geregeld dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn om de door cliënt gewenste zorg in te kopen

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 27 januari 2016
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-31.html
ID: 34233-31

48,0 %
52,0 %

PvdA

GrKÖ

Houwers

GL

CU

Van Vliet

PVV

GrBvK

PvdD

SGP

D66

CDA

Klein

VVD

50PLUS

SP


Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER DE NRS. 8 EN 151

Ontvangen 27 januari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a, eerste lid, een zinsnede toegevoegd, luidende: , waarbij geldt dat de hoogte van die vergoeding toereikend moet zijn.

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners te regelen dat de hoogte van het Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget toereikend moet zijn, zodat verzekerden de gewenste zorg in kunnen kopen. Hiermee wordt geborgd dat het Zvw-pgb een gelijkwaardig alternatief is voor zorg in natura.

Bergkamp Van der Staaij