Kamerstuk 34233-15

Amendement van het lid Bergkamp waarmee wordt geregeld dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn om de door cliënt gewenste zorg in te kopen

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Gepubliceerd: 23 november 2015
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-15.html
ID: 34233-15

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 23 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a, eerste lid, een zinsnede toegevoegd, luidende: , waarbij geldt dat de hoogte van die vergoeding toereikend moet zijn.

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener te regelen dat de hoogte van het persoonsgebonden budget toereikend moet zijn om de door de cliënt gewenste zorg in te kopen.

Bergkamp