Kamerstuk 34203-24

Overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK in Den Haag

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Gepubliceerd: 21 februari 2017
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34203-24.html
ID: 34203-24

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2017

Vorig jaar heeft uw Kamer ingestemd met de overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) in Diemen naar het CAK in Den Haag. Ik heb uw Kamer over de voortgang van deze overheveling meerdere malen geïnformeerd.

Ik kan u melden dat de overheveling goed is verlopen en de uitvoering van de burgerregelingen sinds 1 januari 2017 onder de verantwoordelijkheid van het CAK vallen. Deze overheveling was geen sinecure. Zoals u weet kennen de regelingen tienduizenden vaak kwetsbare klanten, worden ze uitgevoerd door ruim driehonderd medewerkers en kennen een grote en complexe ICT-component.

Beide organisaties hebben veel energie gestoken in de voorbereiding van de overgang. Daarbij was één van de voorwaarden dat deze overgang voor de klant zo geruisloos mogelijk moest verlopen. Dat is gelukt. De overgang van de medewerkers heeft niet geleid tot verstoring van de continuïteit van de uitvoering. Ook op het ICT-terrein is de overheveling goed verlopen. Het CAK zal de regelingen nu verder integreren in hun dienstverlenende activiteiten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers