Kamerstuk 34203-15

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 maart 2016, over het rapport van de Commissaris ICT Overheid (CIO) inzake de overheveling van burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Gepubliceerd: 9 maart 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34203-15.html
ID: 34203-15

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2016

Naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden van vandaag (Handelingen II 2015/16, nr. 62, Regeling van werkzaamheden) heb ik besloten het CIO-rapport en het overall oordeel van de CIO van VWS vertrouwelijk ter inzage aan te bieden aan uw Kamer1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers