Gepubliceerd: 17 december 2015
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34203-12.html
ID: 34203-12
Origineel: 34203-2

Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 december 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel K, komt te luiden:

K

Artikel 34a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt »Het Zorginstituut» vervangen door: Het CAK.

2. Het vierde lid vervalt.

B

In artikel I, onderdeel P, onder 1, wordt «In dit artikel» vervangen door: In dat artikel.

C

Artikel III, onderdeel A, onder 1, komt te luiden:

1. In het tweede lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door «het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg,» en wordt «Dat instituut» vervangen door: Het CAK.

D

Artikel III, onderdeel B, onder 1, komt te luiden:

1. In het eerste lid, wordt «het Zorginstituut» vervangen door «het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg,» en wordt «Dat instituut» vervangen door: Het CAK.

E

Artikel IV komt te luiden:

ARTIKEL IV

In artikel 5, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt «het Zorginstituut Nederland, bedoeld in de Zorgverzekeringswet» vervangen door «het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg» en wordt «dat instituut» vervangen door: het CAK.

Toelichting

Algemeen

Deze derde nota van wijziging betreft de correcties van redactionele oneffenheden in en verduidelijkingen van wijzigingsopdrachten.

Artikelsgewijs

A (artikel 34a van de Zorgverzekeringswet)

De eerste dubbelepunt en de beide komma’s in artikel I, onderdeel P, zijn geschrapt.

C tot en met E (artikelen 2.2.5 en 3.1.4 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, artikel 5, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag)

De wijzigingsopdrachten zijn door het twee keer gebruiken van de zinsnede «wordt vervangen door» meer uitgeschreven en daardoor verduidelijkt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers