Gepubliceerd: 12 februari 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Arnold Merkies (SP)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34049-15.html
ID: 34049-15
Origineel: 34049-10

97,3 %
1,3 %

PvdD

SP

GrKÖ

VVD

GL

CU

PvdA

Klein

Van Vliet

50PLUS

PVV

SGP

D66

CDA

GrBvK


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ECB niet onafhankelijk gecontroleerd kan worden op toezichtbesluiten, zoals de Algemene Rekenkamer dit in Nederland bij DNB kon;

overwegende dat een onafhankelijke controle op de toezichtbesluiten noodzakelijk is voor een goed functionerend systeem van bankentoezicht;

verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor het vastleggen van controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer over de ECB zoals de

Algemene Rekenkamer die in Nederland over DNB had en de Kamer voor de zomer over de uitkomst te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Omtzigt