Kamerstuk 34000-XIII-77

Motie van de leden Dik-Faber en Klaver over het tegengaan van voedselverspilling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 30 oktober 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XIII-77.html
ID: 34000-XIII-77

54,0 %
46,0 %

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman

Van Vliet

PvdA

SP

SGP

CDA

CU

D66

PvdD

GL

GrBvK

50PLUS/Klein

VVD


Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KLAVER

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheid zich tot doel heeft gesteld om de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte van 2009 en dat de voedselverspilling in 2012 nog op hetzelfde niveau lag als in 2009;

overwegende dat pas eind 2016 duidelijk zal worden of de doelstelling van 20% minder verspilling in 2015 zal worden gehaald;

verzoekt de regering, bij de volgende update van de Monitor Voedselverspilling (met daarin cijfers over 2013) in overleg met de Alliantie Verduurzaming Voedsel met concrete maatregelen te komen om voedselverspilling tegen te gaan, indien blijkt dat geen significante verbetering is opgetreden ten opzichte van 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Klaver