Kamerstuk 34000-XIII-103

Motie van het lid Agnes Mulder over de techniek van monomestvergisting

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 17 november 2014
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XIII-103.html
ID: 34000-XIII-103

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er vraag is naar de techniek van monomestvergisting bij agrarische

ondernemers en dat deze techniek veel potentieel heeft voor emissiebesparing en duurzame-energie-opwek;

verzoekt de regering om te bekijken hoe eenmalig investeringen in monomestvergisting extra ondersteund kunnen worden om een grotere toepassing en kostprijsverlaging van deze installaties te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder