Kamerstuk 34000-XII-51

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34000-XII, nr.41) over het realiseren van de doelstelling van VANG

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 4 november 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XII-51.html
ID: 34000-XII-51
Origineel: 34000-XII-41

54,0 %
46,0 %

GL

SGP

GrBvK

PvdD

D66

CU

CDA

Van Vliet

PvdA

SP

50PLUS/Klein

PVV

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman


Nr. 51 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41

Voorgesteld 4 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voor gemeenten een doelstelling ligt om 75% van het huishoudelijk afval te scheiden in 2020;

overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving met betrekking tot het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) heeft geconcludeerd dat:

  • de kwantitatieve doelen voor afval ambitieus zijn;

  • de instrumenten hier nog onvoldoende bij aansluiten;

  • niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van financiële instrumenten;

  • er geen sanctie is als gemeenten hun doelen niet realiseren;

verzoekt de regering, te onderzoeken of er een financiële prikkel kan komen voor gemeenten om de doelstelling van VANG te realiseren en daarbij rekening te houden met stedelijkheidsklasse,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber