Kamerstuk 34000-XII-41

Motie van het lid Dik-Faber over het realiseren van de doelstelling van VANG

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 30 oktober 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XII-41.html
ID: 34000-XII-41
Wijzigingen: 34000-XII-51

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voor gemeenten een doelstelling ligt om 75% van het huishoudelijk afval te scheiden in 2020;

overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving met betrekking tot het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) heeft geconcludeerd dat:

  • de kwantitatieve doelen voor afval ambitieus zijn;

  • de instrumenten hier nog onvoldoende bij aansluiten;

  • niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van financiële instrumenten;

  • er geen sanctie is als gemeenten hun doelen niet realiseren;

verzoekt de regering, te onderzoeken of er een financiële prikkel kan komen voor gemeenten om de doelstelling van VANG te realiseren, bijvoorbeeld een bonus-malussysteem rekening houdend met factoren als stedelijkheidsklasse,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber