Kamerstuk 34000-XII-45

Motie van het lid Bisschop c.s. over tachograafkaarten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 30 oktober 2014
Indiener(s): Sander de Rouwe (CDA), Barry Madlener (PVV), Carla Dik-Faber (CU), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XII-45.html
ID: 34000-XII-45

100,0 %
0,0 %

VVD

Van Vliet

PvdA

GrBvK

CU

CDA

SP

D66

PVV

SGP

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdD

50PLUS/Klein

GL


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S.

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat transporteurs beduidend meer dan de kostprijs moeten betalen voor de verplichte tachograafkaarten;

overwegende dat het bij een dergelijke verplichte kaart redelijk is om de kostprijs te berekenen, mede omdat het monopolie van Kiwa als de uitgevende instantie goedkopere alternatieven uitsluit;

voorts overwegende dat in andere Europese landen de prijs van deze kaarten substantieel lager ligt;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de tachograafkaarten zo veel mogelijk op kostprijsniveau worden verkocht en de Kamer hierover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Dik-Faber

De Rouwe

Madlener