Kamerstuk 34000-XII-32

Motie van het lid Cegerek c.s. over inruilen van tweetaktscooters voor elektrische scooters

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 30 oktober 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Yasemin Çegerek (PvdA), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XII-32.html
ID: 34000-XII-32

60,7 %
39,3 %

50PLUS/Klein

D66

SP

PVV

VVD

GL

CDA

Van Vliet

GrBvK

PvdD

CU

SGP

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdA


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID CEGEREK C.S.

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tweetaktscooters zorgen voor veel luchtvervuiling, terwijl deze scooters pas vanaf 2017 in EU-verband langzaam worden uitgefaseerd;

constaterende dat er via de milieuInvesteringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil) mogelijkheden zijn voor ondernemers om voordelig een elektrische scooter aan te schaffen;

constaterende dat de mogelijkheden van de MIA en Vamil niet volledig worden benut en er tevens geen nationale prikkel is voor particulieren om een tweetaktscooter om te ruilen voor een elektrische scooter;

verzoekt de regering om, mogelijkheden te benutten om ondernemers via onder andere voorlichting actiever te wijzen op de mogelijkheden om via de MIA en Vamil een elektrische scooter aan te schaffen;

verzoekt de regering tevens om, te zoeken naar mogelijkheden om particulieren te stimuleren tweetaktscooters in te laten ruilen voor elektrische scooters en met concrete voorstellen te komen bij de Voorjaarsnota 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek

Dik-Faber

Van Veldhoven