Gepubliceerd: 14 mei 2014
Indiener(s): Manon Fokke (PvdA), Linda Voortman (GL), Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33934-1.html
ID: 33934-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 mei 2014

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Fokke

Voortman

Schouw