Kamerstuk 33925-5

Brief van de leden De Hoop en Van der Molen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden De Hoop en Van der Molen tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht


Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN DE HOOP EN VAN DER MOLEN

Ontvangen 13 mei 2022

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij delen wij u mede dat wij de verdediging van dit initiatief van de uit de Kamer vertrokken leden Mohandis en Rog overnemen.

De Hoop Van der Molen