Kamerstuk 33925-4

Brief van het lid Rog inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden De Hoop en Van der Molen tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Gepubliceerd: 11 januari 2017
Indiener(s): Michel Rog (CDA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33925-4.html
ID: 33925-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID ROG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 januari 2017

Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Jadnanansing haar plaats als eerste initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Mohandis.

Rog