Kamerstuk 33902-10

Motie van het lid Verhoeven over informatie vóór het moment van toestemming

Dossier: Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Gepubliceerd: 2 oktober 2014
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: economie ict
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33902-10.html
ID: 33902-10

46,7 %
53,3 %

50PLUS/Klein

Van Vliet

PvdD

SP

D66

GL

CDA

PvdA

GrBvK

CU

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman

PVV

SGP


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 2 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een meerderheid van de Kamer kiest voor impliciete toestemming in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet;

constaterende dat op veel websites, bijvoorbeeld tweedekamer.nl, deze impliciete toestemming alsnog leidt tot een ongeïnformeerde keuze;

verzoekt de regering, bij de uitvoering van de wet ervoor te zorgen dat de in artikel 11.7a beschreven duidelijke en volledige informatie voor de websitebezoeker voorafgaat aan het moment van toestemming geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven