Kamerstuk 33750-VI-61

Motie van het lid Oskam c.s. over meer inzet van het middel van de ongewenstverklaring

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Gepubliceerd: 21 november 2013
Indiener(s): Peter Oskam (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Malik Azmani (VVD), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-VI-61.html
ID: 33750-VI-61

70,7 %
29,3 %

PvdA

D66

VVD

50PLUS

CU

PvdD

SGP

Bontes

CDA

PVV

SP

GL


Nr. 61 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S.

Voorgesteld 21 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel dat de aanpak van veelplegers en criminelen uit de, met name Midden- en Oost-Europese, lidstaten moet worden versterkt onder andere door meer inzet van het middel van de ongewenstverklaring;

overwegende dat de mogelijkheid tot ongewenstverklaring van EU-onderdanen wordt beperkt door zware Europeesrechtelijke eisen;

verzoekt de regering, initiatieven te nemen tot aanpassing van de Europese regelgeving teneinde te kunnen komen tot meer ongewenstverklaringen van EU-onderdanen en de Kamer hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Segers

Van der Staaij

Azmani