Kamerstuk 33750-IX-4

Nazending van de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen behorende bij de Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 750 IX, nr. 2)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

Gepubliceerd: 20 september 2013
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-IX-4.html
ID: 33750-IX-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2013

Door een omissie is met Prinsjesdag niet de gehele bijlage Moties en Toezeggingen van de begroting IX meegestuurd (Kamerstuk 33 750 IX, nr. 2). Dit wordt nu gecorrigeerd met het bijgevoegde bestand1.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem