Kamerstuk 33750-IX-18

Motie van het lid Omtzigt over snelle openbaarmaking van beleidsbesluiten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiƫn (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

Gepubliceerd: 4 maart 2014
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-IX-18.html
ID: 33750-IX-18

47,3 %
52,7 %

50PLUS

VVD

PvdA

CU

SP

PVV

GL

SGP

D66

PvdD

CDA

Lid-Bontes


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 4 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het eindejaarsbesluit voor burgers belangrijke informatie kenbaar gemaakt wordt, bijvoorbeeld over de belastingverhogingen voor het komende jaar;

overwegende dat het van belang is dat informatie over de belastingtarieven voor het komende jaar zo snel mogelijk beschikbaar is;

verzoekt de regering, de beleidsbesluiten die op 1 januari moeten ingaan, zo veel mogelijk voor 30 november te nemen en openbaar te maken en de andere beleidsbesluiten direct na de stemming over het Belastingplan in de Eerste Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt