Kamerstuk 33703-7

Brief van het lid Kuzu inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Otwin van Dijk

Dossier: Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen


Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KUZU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2015

Hierbij deel ik u mede dat het lid Otwin van Dijk mijn positie als eerste verdediger van dit wetsvoorstel zal overnemen; het wetsvoorstel zal in het vervolg door hem en door mijzelf worden verdedigd. Het opschrift komt dan te luiden: voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen.

Kuzu