Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Bewindspersoon verzoeken om in het licht van dit initiatiefwetsvoorstel de passage over geneesmiddelen in het Regeerakkoord nader te duiden
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Brief lid / fractie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Aanhouden tot ... (commissie)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)