Kamerstuk 33653-8

Motie van het lid Merkies over een evaluatie van de effecten van de resolutieheffing op de kredietverlening

Dossier: Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)


40,3 %
59,7 %

D66

PvdD

50PLUS

PVV

GL

CDA

SP

PvdA

CU

VVD

SGP


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 9 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet met zekerheid kan worden aangegeven wat de effecten van de resolutieheffing op de kredietverlening zijn;

overwegende dat daardoor moeilijk is, te beoordelen welke bijdrage van banken kan worden gevraagd, zonder dat deze een te forse invloed heeft op de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen;

verzoekt de regering, de effecten van de resolutieheffing op de kredietverlening door een onafhankelijke partij te laten evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies