Gepubliceerd: 14 februari 2013
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33533-3.html
ID: 33533-3
Origineel: 33533-1

Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 februari 2013

ARTIKEL I

In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 middels de Incidentele Suppletoire Begroting Staatsinterventie wordt de departementale begrotingsstaat IXB als volgt gewijzigd (bedragen x € 1000).

Departementale begrotingsstaat (IXB) behorende bij de Wet van..., Stb. ...(wijziging samenhangende met ISB Staatsinterventie)

Begroting 2013 (ISB staatsinterventie)

Ministerie van Financiën

(x € 1000)

   

1

   

2

   

3

   

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutatie ISB

Mutatie ISB Na NvW

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

336.637

1.994.237

5.027.343

5.000.000

3.800.000

0

8.800.000

3.800.000

0

Toelichting

1 februari is een incidentele suppletoire begroting inzake de Staatsinterventie SNS Reaal bij uw Kamer ingediend. Gebleken is dat er een te lage verplichtingen stand is gemeld. Abusievelijk was alleen de garantieverplichting van € 5 mld. opgenomen en niet de verplichting van € 3,8 mld. behorende bij de kapitaalinjecties in SNS. De toelichting in de incidentele suppletoire begroting wijzigt niet. Het in de brief gepresenteerde financiële beeld over de staatsinterventie in SNS blijft eveneens ongewijzigd.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem