Kamerstuk 33503-12

Gewijzigde motie van de leden De Graaf en Bosma (t.v.v. 33503, nr.10) over het onderbrengen van de waterschappen bij de provincies

Dossier: Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

Gepubliceerd: 2 oktober 2013
Indiener(s): Martin Bosma (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: natuur en milieu water
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33503-12.html
ID: 33503-12
Origineel: 33503-10

30,9 %
69,1 %

SP

PvdD

D66

VVD

PVV

50PLUS

GL

SGP

CDA

CU

PvdA


Nr. 12 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN BOSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 10 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeerakkoord staat dat de waterschappen bij de

landsdelen moeten worden ondergebracht,

overwegende dat de waterschappen een overbodige bestuurslaag zijn,

verzoekt de regering de waterschappen onder te brengen bij de provincies,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Bosma