Gepubliceerd: 2 oktober 2013
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: natuur en milieu water
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33503-10.html
ID: 33503-10
Wijzigingen: 33503-12

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 2 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeerakkoord staat dat de waterschappen bij de landsdelen moeten worden ondergebracht;

overwegende dat de waterschappen een overbodige bestuurslaag zijn;

verzoekt de regering, de waterschappen onder te brengen bij de provincies,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf