Gepubliceerd: 20 maart 2014
Indiener(s): Marith Volp (PvdA), Foort van Oosten (VVD), Jan de Wit (SP), Peter Oskam (CDA)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33488-11.html
ID: 33488-11

93,3 %
6,0 %

SP

CDA

GL

Van Vliet

PVV

PvdD

Van Klaveren

BONTES

D66

SGP

CU

PvdA

VVD

50PLUS


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S.

Voorgesteld 20 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het sluiten van een huwelijk tussen neef en nicht in Nederland in beginsel wordt verboden;

constaterende dat het sluiten van een huwelijk tussen neef en nicht vaker voorkomt in diverse landen buiten Nederland;

constaterende dat uit onderzoek is gebleken dat huwelijken tussen neef en nicht vaker gepaard gaan met dwang vanuit de familiale omgeving;

constaterende dat thans beperkte mogelijkheden bestaan om reeds in het buitenland gesloten huwelijken tussen neef en nicht niet te erkennen in Nederland;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze(n) het mogelijk is om aan in het buitenland gesloten huwelijken tussen neef en nicht in beginsel erkenning in Nederland te onthouden en de Kamer te informeren over deze mogelijkheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Rebel

Oskam

De Wit