Gepubliceerd: 21 november 2012
Indiener(s): Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht huisvesting kopen en verkopen recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33484-1.html
ID: 33484-1

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 21 november 2012

Beatrix