Kamerstuk 33402-62

Stand van zaken evaluatie van de innovatiebox

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 12 juli 2013
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-62.html
ID: 33402-62

Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2013

Naar aanleiding van uw verzoek, om met de beschikbare gegevens toch een evaluatie van de innovatiebox uit te voeren en deze vóór Prinsjesdag 2013 aan de Tweede Kamer toe te sturen, wend ik mij tot u met het volgende.

In uw verzoek verwijst u naar een brief uit 2009 (Kamerstuk 32 128, nr. 16) en de toezegging tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2013. In de brief van 2009 werd in verband met de grondige herziening van de octrooibox per 2010 de evaluatie verschoven van 2010 naar 2013, zodat de evaluatie 3 jaar na deze grondige herziening zou plaatsvinden. Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2013 heb ik toegezegd om zo mogelijk de evaluatie al voor het zomerreces te sturen.

Normaliter wordt een regeling geëvalueerd na vijf jaar na introduktie of na een voorgaande evaluatie. De toezegging om na 3 jaar te evalueren was ambitieus. Op het moment van de toezeggingen waren gegevens voor een analyse van het feitelijke gebruik door de bedrijven van de innovatiebox nog niet beschikbaar.

Uit de verzamelde gegevens blijkt nu dat voor 2010 vrijwel alle aangiften zijn ingediend. Het budgettaire beslag voor 2010 is 324 miljoen euro. Voor 2011 is 65% van de aangiften ingediend en daaruit blijkt dat het aantal gebruikers en het gemiddelde gebruik fors toeneemt. Het budgettaire beslag op basis van de ingediende aangiften wordt geraamd op 567 miljoen euro. De raming van het structurele budgettaire beslag is 625 miljoen euro. Het gebruik van de regeling is klaarblijkelijk nog niet uitgekristalliseerd.

Tot mijn spijt moet ik concluderen dat het bij dit beeld naar mijn mening op dit moment niet mogelijk is een gefundeerde en representatieve uitspraak te doen over de effectiviteit van de regeling. Naar ik meen zal een verantwoorde evaluatie pas mogelijk zijn als het gebruik van de regeling de opstartfase voorbij is. Naar nu blijkt kan een goede evaluatie pas worden opgeleverd wanneer deze kan worden gebaseerd op harde gegevens over tenminste 3 jaren. Dit brengt met zich mee dat een representatieve evaluatie pas mogelijk is in 2015. Wel ben ik bereid in 2014 op basis van de Vpb-aangiften 2011 en 2012 een zo compleet als mogelijke rapportage te sturen over het gebruik en de de gebruikers van de innovatiebox.

Ik kan daarom helaas niet aan uw verzoek voldoen.

De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers